Disclaimer

De informatie zoals opgenomen in deze website van KLANTINFOCUS is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. De inhoud van deze website is niet gericht op gebruik door bezoekers van een ander land en/of andere jurisdictie dan de Benelux.

Door de veranderende aard van wet- en regelgeving en de daarmee gepaard gaande risico’s van elektronische communicatie, kunnen er vertragingen, gebreken of andere onvolkomenheden optreden in de op deze website verstrekte informatie.

De op deze website verstrekte informatie kan niet worden beschouwd als een formeel, professioneel advies. Derhalve dienen op grond van deze informatie geen handelingen te worden verricht zonder voorafgaand deskundig advies onzerzijds.

Hoewel wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten in de samenstelling en het onderhoud van de op deze website verstrekte informatie, kan KLANTINFOCUS niet garanderen dat deze informatie compleet, actueel en/of accuraat is. KLANTINFOCUS aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie, tenzij er aan de zijde van KLANTINFOCUS sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.

De websites van derden waarnaar op deze website hyperlinks zijn opgenomen, worden niet door KLANTINFOCUS gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden. KLANTINFOCUS aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de gelinkte websites.

Laatste wijziging: juni 2020

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact met mij op

Vul uw gegevens in en wij nemen contact op

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief!

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Uw Reactie
Uw Reactie