Privacy

Privacy
Privacy statement

Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van deze site en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

In dit privacy statement staat beschreven hoe KLANTINFOCUS omgaat met de verwerking van persoonsgegevens. Wij maken hierbij onderscheid in persoonsgegevens die wij vergaren via de Klanttevredenheidsmonitor GovMetric en persoonsgegevens die wij via andere contactkanalen verkrijgen.

Persoonsgegevens via de Klanttevredenheidsmonitor

De Klanttevredenheidsmonitor GovMetric van KLANTINFOCUS verwerkt feedback die door onze cliënten via de diverse contactkanalen ontvangen wordt. Deze contactkanalen betreffen de balie, telefoon, website, webformulieren/eformulieren, social media, e-mail, post, SMS en chat (zie voor een volledig overzicht de pagina Modules). Onze cliënten gebruiken deze gegevens uitsluitend voor het verbeteren van hun dienstverlening. De feedback die vrijwillig door de feedbackgevers is verstrekt kan persoonsgegevens bevatten zoals een naam, telefoonnummer of e-mailadres.

Cliënten van KLANTINFOCUS gebruiken de Klanttevredenheidsmonitor om continu inzicht te hebben in de kwaliteit van de door hen geleverde dienstverlening. Onze cliënten zien wat er goed gaat in hun dienstverlening en waar deze ruimte biedt voor verbetering. Zo kunnen ze bijvoorbeeld achterhalen wat er niet goed is gegaan bij de afhandeling van een Melding Openbare Ruimte. Of kunnen ze de zoekfunctie op hun website en het gebruik van hun webformulieren verbeteren.

Doelen verwerking

Wij verwerken de persoonsgegevens om onze cliënten inzicht te geven in de kwaliteit van de door hen geleverde dienstverlening. Dit houdt in dat wij persoonsgegevens verwerken om op een goede en effectieve wijze de klanttevredenheid te kunnen rapporteren aan onze cliënten. Bij het opstellen van de rapportages maken we gebruik van het ‘gehashte’ ip-adres. Dit onherkenbare ip-adres wordt niet gerapporteerd en is niet naar een persoon te herleiden. We rapporteren zaak- of meldnummer, het platform en operating systeem (inclusief versie) en het type browser (inclusief versie). Dit heeft als doel om de klanttevredenheid te kunnen duiden en wordt enkel hiervoor gebruikt.

Nadat een gebruiker de smileys button heeft aangeklikt en de vragenset heeft geopend, worden er door GovMetric twee cookies geïnitieerd:

  • ASP.NET_Session Id – Dit is een session cookie die gebruikt wordt voor het in stand houden van de sessie, gedurende de tijd dat de gebruiker de vragen beantwoordt.
  • AWSELB – Dit is een cookie die door de Amazon Elastic Load Balancer(s) geïnitieerd wordt welke vóór onze servers geplaatst is. Deze cookie zorgt er simpelweg voor dat de gebruiker altijd naar dezelfde server wordt geleid.

Beide cookies zijn essentieel voor een correct functioneren en gebruiken van GovMetric. Geen van deze cookies monitoren of registreren (tracking) het gedrag van de gebruikers.
Bij het uitvoeren van onze dienstverlening maken we gebruik van SendGrid. Met SendGrid controleren we of verzonden e-mails goed aangekomen zijn.

KLANTINFOCUS maakt op dezelfde wijze als hierboven beschreven gebruik van GovMetric. Dit heeft als doel om de klanttevredenheid te kunnen duiden en wordt enkel hiervoor gebruikt. We analyseren, onderhouden, beveiligen en optimaliseren continu onze websites, webapplicaties, tools en bijbehorende technologieën. Hierbij voldoen we aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Verstrekking van persoonsgegevens

Voor het verwerken van persoonsgegevens maakt KLANTINFOCUS gebruik van andere dienstverleners. Deze dienstverleners treden op als (sub)verwerker en verwerken de persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van KLANTINFOCUS. Met deze (sub)verwerkers sluiten wij een verwerkersovereenkomst.

Beveiliging

KLANTINFOCUS heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en om onrechtmatige verwerking tegen te gaan. Rol Solutions Ltd, de ontwikkelaar van GovMetric is sinds oktober 2017 ISO 27001 gecertificeerd. KLANTINFOCUS verwacht in de zomer van 2018 ISO 27001 en NEN 7510 gecertificeerd te zijn.
Daarnaast is KLANTINFOCUS aangesloten bij de Informatiebeveiligingsdienst (IBD).

Verzet, inzage, correctie en verwijdering persoonsgegevens

KLANTINFOCUS bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel van de verwerking. Bovendien verwijderen wij de gegevens na een verzoek van u of van onze cliënt. Voor het verwijderen van persoonsgegevens kan contact met ons worden opgenomen.

Persoonsgegevens die KLANTINFOCUS zelf verzamelt via andere kanalen

Om onze dienstverlening te optimaliseren slaan wij de persoonsgegevens op van mensen met wie we contact hebben. Hierbij valt te denken aan het e-mailadres, het telefoonnummer en de voor- en achternaam. Dit doen wij om te kunnen achterhalen of er eerder contact met ons is geweest. Indien beschikbaar voegen wij daar openbare informatie aan toe zoals het openbare LinkedIn profiel. Wij gebruiken deze persoonsgegevens alleen voor onze huidige dienstverlening.

Nieuwsbrieven

Voor het versturen van onze nieuwsbrieven vragen wij u vooraf toestemming. Onderaan onze nieuwsbrieven staat een button waarbij u eenvoudig uit kunt schrijven. U ontvangt dan geen nieuwsbrieven meer. U kunt ook direct via deze link uitschrijven.

Vertrouwelijkheid

Uw persoonsgegevens worden door KLANTINFOCUS vertrouwelijk behandeld en niet aan derden ter beschikking gesteld tenzij KLANTINFOCUS hiertoe wettelijk verplicht is of als u daar expliciet om verzoekt.

Privacyvriendelijk gebruik Google Analytics

KLANTINFOCUS gebruikt voor het bijhouden van de websitestatistieken enkel Google Analytics. Dit doen we op een privacyvriendelijke manier die in lijn is met de Europese regels die daarvoor gelden.

KLANTINFOCUS:
– gebruikt Google Analytics-cookies (_ga, _git, _gat),
– heeft een verwerkersovereenkomst met Google gesloten,
– heeft het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd,
– heeft ‘gegevens delen’ uitgezet,
– maakt geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

LinkedIn cookies

LinkedIn plaatst cookies op de website van KLANTINFOCUS, op het moment dat wij onze Linkedin artikelen met u delen. Wij hebben hier geen invloed op.

Wijzigingen privacy statement

KLANTINFOCUS kan dit privacy statement van tijd tot tijd aanpassen. Wij raden aan om dit privacy statement regelmatig te bekijken.

Laatste wijziging: 19 juli 2018

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact met mij op

Vul uw gegevens in en wij nemen contact op

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief!

Uw Reactie
Uw Reactie