Privacy

Privacy
Privacyverklaring

Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van deze site en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Conform de Algemene verordening gegevensverwerking (AVG) worden de gegevens van GovMetric verwerkt binnen de EER (Europese Economische Ruimte). 

In deze privacyverklaring staat beschreven hoe KLANTINFOCUS omgaat met de verwerking van persoonsgegevens. Wij maken hierbij onderscheid in persoonsgegevens die wij verwerken via de Klanttevredenheidsmonitor GovMetric en persoonsgegevens die wij via andere contactkanalen verwerken.

Persoonsgegevens via de Klanttevredenheidsmonitor GovMetric

De Klanttevredenheidsmonitor GovMetric van KLANTINFOCUS verwerkt feedback die door onze cliënten via de diverse contactkanalen ontvangen wordt. Deze contactkanalen betreffen de balie, telefoon, website, webformulieren, social media, e-mail, post, SMS en chat (zie voor een volledig overzicht de pagina Modules). Onze cliënten gebruiken deze gegevens uitsluitend voor het verbeteren van hun dienstverlening. De feedback die vrijwillig door de feedbackgevers is verstrekt kan persoonsgegevens bevatten zoals bijvoorbeeld een naam, telefoonnummer of e-mailadres.

Cliënten van KLANTINFOCUS gebruiken de Klanttevredenheidsmonitor om continu inzicht te hebben in de kwaliteit van de door hen geleverde dienstverlening. Onze cliënten zien wat er goed gaat in hun dienstverlening en waar deze ruimte biedt voor verbetering. Zo kunnen ze bijvoorbeeld achterhalen wat er niet goed is gegaan bij de afhandeling van een Melding Openbare Ruimte. Of kunnen ze de zoekfunctie op hun website en het gebruik van hun webformulieren verbeteren.

Doelen verwerking

Wij verwerken de persoonsgegevens om onze cliënten inzicht te geven in de kwaliteit van de door hen geleverde dienstverlening. Dit houdt in dat wij persoonsgegevens verwerken om op een goede en effectieve wijze de klanttevredenheid te kunnen rapporteren aan onze cliënten. Bij het opstellen van de rapportages maken we gebruik van het ‘gehashte’ ip-adres. Dit onherkenbare ip-adres wordt niet gerapporteerd en is niet naar een persoon te herleiden. We rapporteren het zaak- of meldnummer, het platform en operating systeem (inclusief versie) en het type browser (inclusief versie). Dit heeft als doel om de klanttevredenheid te kunnen duiden en wordt enkel hiervoor gebruikt. KLANTINFOCUS maakt gebruik van GovMetric, met enkel als doel om de klanttevredenheid te kunnen duiden. We analyseren, onderhouden, beveiligen en optimaliseren continu onze websites, webapplicaties, tools en bijbehorende technologieën. Hierbij voldoen we aan de AVG. Bij het uitvoeren van onze dienstverlening maken we naast GovMetric ook gebruik van SparkPost. Met SparkPost controleren we of verzonden e-mails goed aangekomen zijn. 

Verstrekking van persoonsgegevens

Voor het verwerken van persoonsgegevens maakt KLANTINFOCUS gebruik van andere dienstverleners. Deze dienstverleners treden op als (sub)verwerker en verwerken de persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van KLANTINFOCUS. Met deze (sub)verwerkers sluiten wij een verwerkersovereenkomst.

Beveiliging

KLANTINFOCUS heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en om onrechtmatige verwerking tegen te gaan. Rol Solutions Ltd, de ontwikkelaar van GovMetric is sinds oktober 2017 ISO 27001 gecertificeerd. KLANTINFOCUS is sinds 27 augustus 2018 ISO 27001 en NEN 7510 gecertificeerd.
Bekijk hier onze certificaten
Daarnaast is KLANTINFOCUS aangesloten bij de Informatiebeveiligingsdienst (IBD).

Verzet, inzage, correctie en verwijdering persoonsgegevens

KLANTINFOCUS bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel van de verwerking. Bovendien verwijderen wij de gegevens na een verzoek van jou of van onze cliënt. Voor het verwijderen van persoonsgegevens kan contact met ons worden opgenomen via info@klantinfocus.nl.

Persoonsgegevens die KLANTINFOCUS zelf verwerkt via andere kanalen

Om onze dienstverlening te optimaliseren slaan wij de persoonsgegevens op van mensen met wie we contact hebben. Hierbij valt te denken aan het e-mailadres, het telefoonnummer en de voor- en achternaam. Dit doen wij om te kunnen achterhalen of er eerder contact met ons is geweest. Indien beschikbaar voegen wij daar openbare informatie aan toe zoals het openbare LinkedIn profiel. Wij gebruiken deze persoonsgegevens alleen voor onze eigen dienstverlening.

Nieuwsberichten

Voor het versturen van onze nieuwsberichten vragen wij je vooraf om toestemming. Onderaan de nieuwsbrieven staat een button waarmee je je zich eenvoudig kunt uitschrijven. Je ontvangt dan geen nieuwsbrieven of berichten meer. Je kunt ook direct via deze link uitschrijven.

Vertrouwelijkheid

Je persoonsgegevens worden door KLANTINFOCUS vertrouwelijk behandeld en niet aan derden ter beschikking gesteld tenzij KLANTINFOCUS hiertoe wettelijk verplicht is of als je daar expliciet om verzoekt.

Cookies

Lees meer over de manier waarop wij omgaan met cookies in ons cookiebeleid

Wijzigingen privacyverklaring

KLANTINFOCUS kan deze privacyverklaring (privacy statement) van tijd tot tijd aanpassen.  

 

Laatste wijziging: mei 2020

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact met mij op

Vul uw gegevens in en wij nemen contact op

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief!

Uw Reactie
Uw Reactie